Schilderijenrestauratie Haarlem

Conservering en restauratie - Conservering

Conservering/restauratie van schilderij

Vanaf het moment dat een schilderij gemaakt is begint het te veranderen door natuurlijke veroudering, licht, warmte, vocht, ongelukjes, de "goede" zorgen van de eigenaar en helaas zijn ook ondeskundige restauraties nog vaak oorzaak van schade.

Dit alles is reden ook aandacht aan conservering te besteden. Onder conservering wordt het geheel van maatregelen en handelingen verstaan die ervoor zorgen dat de toestand van een kunstwerk stabiel blijft en het verval wordt tegengehouden of vertraagd. Dit kan bestaan uit passieve conservering zoals het verbeteren van het klimaat, de presentatie of de opslag van het werk. Wanneer het object al in verval is geraakt is actieve conservering een optie. Er wordt dan bijvoorbeeld vuil verwijderd, constructies worden verstevigd of losse delen vastgezet.

Naast geregelde inspectie kan al veel schade voorkomen worden door een juiste inlijsting (dat wel iets verder gaat dan menig lijstenmaker levert). Maar vooral van belang is het in de hand houden van licht, temperatuur en vochtigheidsgraad. In een museumdepot kan dit vaak worden beheerst, maar in museumzalen en vooral in particuliere woningen is de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad lang niet altijd optimaal.

Een schilderij bestaat uit natuurlijke materialen welke op warmte en vocht reageren door krimp of uitzetting. Jammer genoeg reageren de verschillende materialen in een schilderij niet alle op dezelfde wijze, hierdoor ontstaan dan spanningen welke zorgen voor bijvoorbeeld barstvorming, slaphangen, plooivorming in doek en bij panelen zelfs barsten!

Wij kunnen u adviseren over preventieve maatregelen voor een goed behoud van uw kunstwerken. Hierbij kijken wij onder meer naar de klimaatomgeving, de wijze van inlijsten, de wijze van ophanging en andere omgevingsfactoren. Voor aankoop van een object kunnen wij u op locatie adviseren over de conditie.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om voor een grotere groep schilderijen een conditieopname te doen. U krijgt van ons een duidelijk overzicht van de toestand van de collectie, conserveringstips en een prioriteitenlijst voor eventuele behandelingen.