Schilderijenrestauratie Haarlem

Conservering en restauratie - Ethiek

Schilderijenrestauratie Haarlem is aangesloten bij Restauratoren Nederland. Dit betekent dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de door Restauratoren Nederland opgestelde algemene voorwaarden en ethische code. Deze code omschrijft regels en intentieverklaringen over de verantwoordelijkheid van de restaurator voor het te restaureren werk en diens relatie tot opdrachtgevers en collega's. In onze restauratiewerkzaamheden richten wij ons op het bewaren en herstellen van de authenticiteit van het kunstwerk. Hierbij trachten wij de intentie van de kunstenaar (weer) zichtbaar te maken. Voor alle maatregelen die wij treffen geldt dat wij naar reversibiliteit streven. Dat wil zeggen dat wij de materialen die wij tijdens een behandeling gebruiken, nadien weer zo eenvoudig mogelijk en zonder aantasting van het kunstwerk kunnen verwijderen. Onze jarenlange ervaring garandeert dat uw stukken bij ons in goede handen zijn.