Schilderijenrestauratie Haarlem

Het restauratie-atelier - Werkwijze - Tarieven

Al onze werkzaamheden worden gefactureerd op basis van een uurtarief en de materiaalkosten. U kunt altijd aan ons een schilderij laten zien en ons de kosten van een restauratie laten schatten, deze schatting is geheel kosteloos en vrijblijvend. Voor uitgebreide, gespecificeerde offertes en offertes op locatie worden echter kosten in rekening gebracht. Indien een restauratie volgt, worden de kosten van de uitgebreide offerte hierop in mindering gebracht. Bij een gespecificeerde offerte wordt de conditie van het schilderij uitgebreid onderzocht. Dit verkleint de kans dat er "verrassingen" aan de oppervlakte komen tijdens een restauratie. Mochten er bijzondere zaken aan het licht komen op het atelier dan wordt altijd met u overleg gepleegd over de gewenste werkwijze.

Het restauratie-atelier - Werkwijze - Verzekering en transport

Wij vragen u zelf zorg te dragen voor vervoer van schilderijen van en naar het atelier. Zodoende heeft u tevens de mogelijkheid een kijkje te nemen en een beeld vormen van de wijze waarop de werken worden beveiligd en behandeld. Wanneer eigen vervoer niet voorhanden of het schilderij te groot is, kan tegen betaling passend vervoer worden geregeld via een kunsttransportbedrijf. In het atelier worden schilderijen veilig in een brandwerende, afgesloten kluis bewaard. Bovendien is het atelier in zijn geheel tegen diefstal beveiligd. U dient zelf zorg te dragen voor een transport-, diefstal- en schadeverzekering van schilderijen die bij ons verblijven en onder behandeling zijn. Informeer bij uw verzekeringsagent of het tijdelijk aanpassen van uw verzekering noodzakelijk is.