Schilderijenrestauratie Haarlem

Conservering en restauratie - Restauratie

Restauratie schilderij

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan kunstwerk met het doel deze terug te brengen in een zo origineel mogelijke staat. Deze staat wordt door de restaurator vooraf duidelijk gedefinieerd. Voorbeelden van restauratie zijn het toevoegen en aanvullen van verdwenen delen en het ongedaan maken van verouderde, verkeerde of storende restauraties.
Door de restauratie van deze werken wordt de waarde weer hersteld. Het gerestaureerde werk kan weer worden uitgeleend, verkocht of geëxposeerd.

Hoewel het denken over restauratie van kunstwerken steeds in beweging is, is men het in ieder geval eens over het belang van reversibiliteit (omkeerbaarheid). Restauraties moeten indien mogelijk zodanig worden uitgevoerd dat ze in de toekomst nog zonder schade aan het kunstwerk kunnen worden gewijzigd naar eventuele nieuwe inzichten. Alle gebruikte materialen zullen dan ook zoveel mogelijk zodanig gekozen worden dat een restauratie als het ware weer ongedaan gemaakt kan worden.

Restauratie van kunstvoorwerpen is een vak met toenemende wetenschappelijke basis. Er wordt veel onderzoek gedaan naar oorzaken van verval en er worden nieuwe technieken en materialen ontwikkeld om dit verval te vertragen.

Wij doen alle moeite op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied, en uiteraard deze waar mogelijk toe te passen. Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van ons netwerk van diverse experts in het vakgebied.